Výměnný pobyt s dětským souborem Dolinečka

Zrušeno! Ve dnech  18.11. -  21. 11. 2021 se bude konat výměnný pobyt s dětským folklorní souborem Dolinečka ve Starém Městě u Uherského Hradiště

Odjezd ve čtvrtek odpoledne cca 14:00 hod.

Podzimní premiéra 2021

Plán akcí pro rok 2021

V neděli 20. 6. 2021 - Výlet na závěr školního roku a táborák v Koterově
 
13. - 18. 8. 2021 - Soustředění v Oselcích
 
V pondělí 6. 9. 2021 - Zahájení nového školního roku
 
V neděli 17. 10. 2021 - 35. výročí založení souboru - Divadlo Alfa
 
Čtvrtek 18.11. - neděle 21. 11. 2021 - Výměnný pobyt s dětským souborem Dolinečka ze Starého Města u Uherského Hradiště
 
V neděli 19.12.2021, 14:30 - Vánoční jarmark v DEPO 2015

Zahájení nového školního roku 2021/2022

V pondělí 6. 9. 2021 zahájíme nový školní rok!

 

Mladinka i Mladinečka zkouší v prostorech Střediska volného času Radovánek v Plzni na adrese Husova 28

 

Mladinečka - v pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin (děti od 4 do 8 let) - přijímáme nové členy

 

Mladinka - v pondělí a čtvrtek do 17:00 - 18:30

Plán akcí 2020

V sobotu 22. 2. 2020 - Masopust v Plzni - Sraz v 15:45 u Branky v maskách

V sobotu 21. 3. 2020 - Soutěž ve zpěvu lidových písní v Rokycanech.

V pátek 27. 3. 2020 - Vynášení Morany - Národopisné muzeum v Plzni

V sobotu 4. 4. 2020 - Vystoupení na Jarních trzích v Domově Harmonie v Mirošově

V neděli 5. 4. 2020 - Setkání lidových muzik - Měšťanská beseda Plzeň

Ve středu 29. 4. 2020 - Stavění máje - Národopisné muzeum v Plzni

V sobotu 16. 5. 2020 - Plzeňský pivovar - Festival regionálních potravin Plzeňského kraje

V pátek 5. 6. 2020 - Noc kostelů v Plzni v kostele Evangelické církve metodistické Husova ul.

14 MFF Plzeň - pátek 12. - neděle 14. 6. 2020 - hostíme DFS Radost Pardubice

V pátek 12. 6. 2020 - premiérové vystoupení s hostem DFS Radost Pardubice - SOU Vejprnická - PŘELOŽENO NA 24.10.2020

13.8. - 23. 8. 2020 - Bulharsko - Kranevo - PŘELOŽENO NA ROK 2021

18. - 23. 8. 2020 - Soustředění v Oselcích